[QUOTE=Phạm Tuấn;17190]

https://upanh.vn/images/2019/10/29/coverb76cd355d8ed9a22.jpg

SỰ KIỆN BỨT PHÁ THẦN TỐC


https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png ĐUA TOP...