Tên tài khoản Thần Long: linhden113<chỉ đăng="" kí="" 1="" nhân="" vật="" chính=""></chỉ>
Tài khoản mới Ma Thuật: linhden113

Tên tài khoản Thần Long: linhden311<chỉ đăng="" kí="" 1="" nhân=""...