HỘP QUÀ MAY MẮN !

MU HÀ NỘI XƯA sẽ có 3 loại hộp quà Đỏ , Xanh Lá , Xanh mỗi một hộp quà sẽ rơi những vật phẩm khác nhau giúp các Anh Hùng trang bị tăng sức mạng cho nhân vật của mình

Thời Gian : 22/07/2018

Làm thế nào để có được hộp quà ?

  • Nhiệm vụ hằng ngày
  • Phúc lợi nạp thẻ
  • Sự kiện GM
  • Sự kiện GUILDHộp Quà Đỏ (Red)

Hộp Quà Xanh (Blue)

Hộp Quà Xanh Lá ( Green)

Vũ Khí Rồng

Vũ Khí Cấp 5

Vũ khí 2~5

Ch
ùy Vua

Giáp trụ cấp 5

Giáp trụ cấp 4

Giáp trụ 2~3

G
ậy Rồng

N
õ Rồng

Ki
ếm ông

Tr
ượng Rồng