Thời Gian K
ết Thúc : 14:00 12/08/2018

Kết thúc sự kiện, nhân vật có số lần reset cao nhất (Top 1) trong bảng xếp hạng tất cả các chủng tộc (Bảng xếp HẠNG MỖI CHỦNG TỘC), sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là item (đúng theo chủng tộc nhân vật đoạt giải) !

Cách Thức Tính Top : Reset , LV 400 . Chú Thích : Ai train lên LV 400 trước thì sẻ xếp trước ở BXH.

Đua Top Chủng Tộc Giải Thưởng Gcent Giải Thưởng Items
Top 1 DK - Bestfeed
500.000
1 Lông Vũ
30 Ngọc Ước Nguyện
Top 1 DW - PhamThuHue
500.000
1 Lông Vũ
30 Ngọc Ước Nguyện
Top 1 ELF - BimTieuThu
500.000
1 Lông Vũ
30 Ngọc Ước Nguyện
Top 1 DL - MrDLVkl
500.000
1 Lông Vũ
30 Ngọc Ước Nguyện
Top 1 MG - 19Macury
500.000
1 Lông Vũ
30 Ngọc Ước Nguyện