Thời Gian : 19/10/2018 - 31/10/2018 23:59
Kết thúc sự kiện, nhân vật có số lần reset cao nhất (Top 1) trong bảng xếp hạng tất cả, sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là item (đúng theo chủng tộc nhân vật đoạt giải) !
Cách Thức Tính Top : Reset , LV 400 . Chú Thích : Ai train lên LV 400 trước thì sẻ xếp trước ở BXH.

Đua Top ALL Giải Thưởng Giải Thưởng Phụ
Top 1 - QuanTocBac Set cấp 6 +9Luck + 2 Option
(Thiên Thần,Hắc điểu,...)
1 Lông Vũ
30 Ngọc Ước Nguyện
Top 2 - ZNganZxQB Set Cấp 6 + 9 Luck + 1 Option
( Thiên Thần , Hắc Điểu.. )
1 Lông Vũ
30 Ngọc Ước Nguyện
Top 3 - TungNguyen Set Cấp 5+ Luck + 1 Option
( Thần Long...)
1 Lông Vũ
30 Ngọc Ước NguyệnThời Gian : K
ết Thúc -> 31/10/2017 23:59
Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
Xếp Hạng GP Phần Thưởng
Top 1 - Top3Guil Phần thưởng cơ bản
Wing 2 + MNL| 30 Hộp Quà Đỏ | 200 Ngọc Ước Nguyện | 200 Ngọc Tâm Linh
Top 2 - DellMu Phần thưởng cơ bản
Wing+Luck | 20 Hộp Quà Đỏ | 100 Ngọc Ước Nguyện | 100 Ngọc Tâm Linh
Top 3 - TuDiemMU Phàn thưởng cơ bản
Wing2 | 10 Hộp Quà Đỏ | 50 ngọc Ước Nguyện | 50 Ngọc Tâm Linh