Chào mừng chuổi sự kiện 20/10/2018 !! MU Hà Nội Xưa
Thời Gian : 19/10/2018 - 20/10/2018 23:59
Khai mở mốc Thăng Chức Cấp 2

Sự Kiện Nhân Đôi Nạp Ngày
  • Nhân đôi toàn bộ quà nạp ngày trong 2 ngày sự kiệnSự Kiện Quà Nạp Bất Ngờ

  • Mốc 1.000.000 sẽ được thưởng thêm 1 hộp rồng
  • Mốc 2.000.000 sẽ được thưởng thêm 1 hộp rồng
  • Mốc 5.000.000 sẽ được thưởng thêm 3 hộp rồng


Ngày Hội Rồng

  • Trong thời gian sự kiện ném hộp rồng sẽ có cơ hội nhận được vũ khí 380 của tất cả các chủng tộc