1. Tiến hành sáp nhập máy chủ Ma Thuật New vào Ma Thuật  • Sau 15 ngày triển khai, chính thức máy chủ Ma Thuật New sẽ sáp nhập về Ma Thuật
  • Thời gian: 15h ngày 17/01/2019
  • Chi tiết sáp nhập sẽ thông báo vào 17/01


2. Tiến hành update xử lý các vấn đề tồn đọng


  • Bảo trì dự kiến 15h ngày 17/01/2019
  • Máy chủ: Ma Thuật - Thần Long
  • Nội dung: Xử lý các vấn đề tồn đọng gây ảnh hưởng tại server. Hiện tại nếu còn thấy vấn đề nào phát sinh xin hãy liên hệ để chúng tôi xử lý kịp trước update