Do sự cố đột xuất đến từ nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi rất xin lỗi phải tiến hành bảo trì đột xuất 2 máy chủ season 2: Ma Thuật - Thần Long  • Thời gian: Từ 0h30 đến 09h30 ngày 17/03
  • Nội dung:  1. Bảo trì nâng cấp máy chủ
  2. Sử lý 1 số vấn đề phát sinh từ phía cung cấp máy chủKính mong các bạn thông cảm vì sự cố diễn ra đột ngột
Trong thời gian bảo trì không thể truy cập game. BQT sẽ thông báo sau khi có thể truy cập game.