THÔNG BÁO

Do sự cố vào ngày 15 máy chủ có bảo trì, dẫn đến số lượt reset của các nhân vật bị thay đổi và không trùng khớp. BQT quyết định thay đổi như sau


  • - Đua top sẽ tính theo BXH toàn server - web reset - BXH all
  • - 3 nhân vật đua top reset nhanh nhất tại BXH sẽ nhận quà
  • - Bảng đua top sẽ tính theo TOP 1 - 2 -3 tại BXH all