• Thời Gian : 03/04/2019 - 30/04/2019 23:59
 • Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
 • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
 • Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
 • Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
 • Lưu ý : Đây là sự kiện tháng đến 31/03/2019 mới được nhận giảiTop bang hội Phần Thưởng dưới 5000 GP Phần Thưởng trên 5000 GP
1 1 Set Soket cấp 1 - 1 option - 5 soket chưa khảm
30 hộp quà đỏ
2 Hộp Vũ Khí Rồng
2.000 PCP Danh Hiệu
1 Set Soket cấp 1 - luck - 1 option - 5 soket chưa khảm
50 Hộp Quà Đỏ
4 Hộp Vũ Khí Rồng
3.000 PCP Danh Hiệu
2 1 Set 380 luck - 1 option tự chọn
20 hộp quà đỏ
1 Hộp vũ Khí Rồng
1.000 PCP
1 Set Soket cấp 1 - 1 option - 5 soket chưa khảm
30 Hộp Quà Đỏ
2 Hộp vũ Khí Rồng
2.000 PCP
3 1 Set 380 - 1 option tự chọn
10 Hộp Quà Đỏ
1.000 PCP
1 Set 380 luck - 1 option tự chọn
10 Hộp Quà Đỏ
1 Hộp vũ Khí Rồng
2.000 PCP
 • Thời Gian : 05/04/2019 - 18/04/2019 23:59
 • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
 • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
 • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 GcentVua Nạp Phần Thưởng
Top 1 1 Pen 2 option + 9
2 Ring 2 option + 9
Top 2 2 Ring 2 option + 9
Top 3 1 Pen 2 option + 6

 • Thời Gian : 0:00 03/04/2019 - 30/04/2019 23:59
 • Trong thời gian đua top khi bạn tiêu diệt Boss sẽ nhận được điểm tích lũy để đua top
 • Thời gian ra boss : 0:00 6:00 12:00 18:00 hằng ngày
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lạnh giải xứng đáng


TOP Giải Thưởng Items
Top 1 1 Lông vũ Conder
50 Ngọc Ước Nguyện
Top 2 1 Lông vũ Conder
30 Ngọc Ước Nguyện
Top 3 1 Lông Vũ Conder

 • Thời Gian : 03/04/2019 - 27/04/2019 23:59
 • Kết thúc sự kiện, nhân vật có số lần reset cao nhất (Top 1) trong bảng xếp hạng tất cả các chủng tộc (Bảng xếp HẠNG MỖI CHỦNG TỘC), sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là item (đúng theo chủng tộc nhân vật đoạt giải)
 • Cách Thức Tính Top : Reset , LV 400 . Chú Thích : Ai train lên LV 400 trước thì sẻ xếp trước ở BXH


Đua Top Chủng Tộc Giải Thưởng Gcent Giải Thưởng Items
Top 1 DK 0 3 Đá Hộ Mệnh
1 Lông vũ conder
Top 1 DW 0 3 Đá Hộ Mệnh
1 Lông vũ conder
Top 1 ELF 0 3 Đá Hộ Mệnh
1 Lông vũ conder
Top 1 DL
0
3 Đá Hộ Mệnh
1 Lông vũ conder
Top 1 MG 0 3 Đá Hộ Mệnh
1 Lông vũ conder


Top 1 SUM
0
3 Đá Hộ Mệnh
1 Lông vũ conder
Top 1 RF 0 3 Đá Hộ Mệnh
1 Lông vũ conder