• Thời Gian : 16:00 14/04/2019 đến 23:00 14/04/2019
 • Đúng 16:00 ngày 14/04 BQT sẽ mở chức năng T-Point ( Top Point )
 • Điều Kiện : Muốn tham gia phải đạt Max Reset ngày hôm đó , sau đó sử dụng chức năng Tpoint tại trang QLTK
 • TPoint là gì ? Là một chức năng mới do MU HNX viết ra và sẽ sử dụng cho đua top sau này và loại bỏ cách đua top Reset truyền thống như trước
 • Làm thể nào để có được Tpoint. Đầu tiên nhân vật phải đạt max Rset ngày và số Level yêu cầu sau đó ra web chọn phần TPoint . Sau khi thực hiện tính năng Tpoint nhân vật sẽ quay lại Level 10 và cho số Point lại bằng với số reset lần cuối trước đó .
 • Cứ mỗi lần tích điểm TPoint nhân vật sẽ quay về mốc Level 10 bạn sẽ phải train đến Level yêu cầu rồi tiếp tục tích điểm cho đến hết thời gian đua top

Đua Top Chủng Tộc Giải Thưởng Items
7 Chủng Tộc Đứng Đầu
 • DK: NguyenVu
 • DW: KSCaiL0L
 • EFF: TheFlash
 • MG: DauBoai
 • DL: TaXiiiii
 • SUM: KuzMyn
 • RF: Daulol
 • 1 Lông Vũ
 • 15 Hộp Quà Xanh