Đại Chiến Guild - Đệ Nhất Bang Hội

1. Thời Gian:


 • Danh sách thi đấu sẽ công bố vào 15/04/2019
 • Nếu thời gian thi đấu không đủ: Trận bán kết và chung kết sẽ tổ chức vào 20:00 ngày 16/04


2. L
ưu ý: • Do có 14 đội đăng kí thi đấu sẽ có 7 cặp thi đấu
 • Cặp thi đấu thứ 7 sẽ được quyền, Guild chiến thắng sẽ được vào thẳng vòng 3
 • Lựa chọn là quay ngẫu nhiên từ random.org
Video bốc thăm


Cặp thi đấu:


 1. Guild XaH0iDen - Guild Cleaning
 2. Guild No1HNX - Guild TANSAT
 3. Guild zCLONEz - Guild Free
 4. Guild 89Club - Guild AE18
 5. Guild Charles - Guild CAMDO
 6. Guild FAIRPLAY - Guild 6789
 7. Guild NotGay - Guild Clubplay <THẮNG ĐƯỢC VÀO THẲNG VÒNG 3>