• Thời Gian : 01/05/2019 - 05/05/2019 23:59
  • Hãy sử dụng các vật phẩm yêu cầu để đổi phần quà mình mong muốn
  • Không giới hạn số lần đổi trong ngày
  • Truy cập đổi quà: Web reset - mục MÁY CHAOSNguyên liệu: Số lượng Quà
Chaos
Ngọc Sáng tạo
10 viên mỗi loại 1 đồng ZEN <100%>
ZEN 5 Box Kundun 5 <100%>
ZEN 7 Box Xanh dương <80%>
ZEN 10 Box Đỏ <70%>
ZEN 15 Box Xanh Lá <60%>  • Thời Gian : 01/05/2019
  • Chuỗi sự kiện sẽ được khai mở


Event Quà
Đổi tên nhân vật Phí 120k/1 lần
Đổi giới tính 500k Gcent - Không mất reset
Reset Miễn phí reset cho Tân thủ dưới 80 reset