cho mình hỏi có tính năng chuyển nhân vật từ tk này sag tk khác k ạ
nếu chưa có thì thêm tính năng này đi ad