CHUỖI SỰ KIỆN ĐUA TOP THÁNG 05/2019 LORENCIA

⫷S
Ự KIỆN ĐUA TOP BANG HỘI TRANH TÀI
 • Thời Gian : 01/05/2019 - 31/5
 • Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
 • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
 • Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
 • Phần thưởng sẽ trao cho chủ GuildTop bang hội Phần Thưởng Chính Phần Thưởng Ph
1 Vũ Khí 380 Luck + 2 Option + 13 100 Hộp Quà Xanh
599 Ngọc Ước Nguyện
15 Ngọc Luck
2 Vũ Khí 380 Luck + 2 Option 50 Hộp Quà Xanh
300 Ngọc Ước Nguyện
5 Ngọc Luck
3 Wing 2 + Luck + 1 Option 20 Hộp Quà Xanh
150 Ngọc Ước Nguyện
2 Ngọc LuckSỰ KIỆN MASTER POINT • Thời gian : 0:00 10/05/2019 đến 23:59 31/05/2019
 • BXH Master sẽ có tại Web rs - Mục Event - Sự kiệnMaster Giải Thưởng Items
1 2 Lông Vũ
50 Ngọc Tâm Linh
3 Đá Hộ Mệnh
2 1 Lông Vũ
20 Ngọc Tâm Linh
3 1 Lông Vũ⫷SỰ KIỆN ĐUA TOP BOSS • Thời Gian : 0:00 10/05/2019 - 31/05/2019 23:59
 • Trong thời gian đua top khi bạn tiêu diệt Boss sẽ nhận được điểm tích lũy để đua top
 • Thời gian ra boss : 0:00 6:00 12:00 18:00 hằng ngày
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lạnh giải xứng đángTOP Giải Thưởng Items
1 2 Lông Vũ
50 Ngọc Tâm Linh
3 Đá Hộ Mệnh
2 1 Lông Vũ
20 Ngọc Tâm Linh
3 1 Lông Vũ


⫷SỰ KIỆN ĐUA TOP BLOOD • Thời Gian : 0:00 10/05/2019 - 31/05/2019 23:59
 • Trong thời gian đua top khi bạn tham gia tử chiến Huyết Lâu sẽ nhận được điểm tích lũy để đua top
 • Thời gian ra event: 18:25 - 20:25 22:25
 • Tử chiến chỉ tính điểm người đạt cao nhất tại vé tử chiến đó
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lạnh giải xứng đáng
TOP Giải Thưởng Items
1 2 Lông Vũ
50 Ngọc Tâm Linh
3 Đá Hộ Mệnh
2 1 Lông Vũ
20 Ngọc Tâm Linh
3 1 Lông VũSỰ KIỆN ĐUA TOP HỢP LỰCBANG HỘI • Thời gian: 10/05 - 31/04 23:59
 • Sau khi max Reset ngày tính năng hợp lực Guild sẽ mở ra
 • Sau khi hợp lực điểm Guild sẽ được tính trên BXH Hợp Lực
 • Sau khi sử dụng tính năng hợp lực sẽ quay về level 10
 • Số point sau khi hợp lực sẽ bằng số Point reset trước đó
 • Vinh danh 3 bang hội có điểm hợp lực cao nhất
 • Điểm Hợp Lực trên 35.000 Điểm mới đạt yêu cầu nhận topTOP Giải Thưởng Items
1 5 Lông Vũ
150 Ngọc Ước Nguyện
15 Đá Hộ Mệnh
3.000.000 Gcent
2 2 Lông Vũ
100 Ngọc Ước Nguyện
5 Đá Hộ Mệnh
1.000.000 Gcent
3 1 Lông Vũ
2 Đá Hộ Mệnh
70 Ngọc Ước Nguyện


SỰ KIỆN ĐUA TOP VUA NẠP • Thời Gian : 10/05/2019 - 20/05/2019 23:59
 • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
 • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
 • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 Gcent
TOP Giải Thưởng Items
1 Vũ Khí 380 Luck + 2 Option + 13
2 Vũ Khí 380 Luck + 2 Option
3 Cánh Cấp 2 + Luck + 1 Option


SỰ KIỆN ĐUA TOP THỢ SĂN SUMMER • Trong thời gian đua top tiêu diệt quái vật tại SK summer sẽ tích được điểm top
 • Mổi khi tiêu diệt được Summer sẽ nhận được 1 điểm TOP
 • Thời gian : 15/05/2019 - 31/05/2019
 • Summer Event : 20:00 Server 19 hoặc 20
TOP Giải Thưởng Items
1 2 Lông Vũ
50 Ngọc Tâm Linh
3 Đá Hộ Mệnh
2 1 Lông Vũ
20 Ngọc Tâm Linh
3 1 Lông Vũ


SỰ KIỆN ĐUA TOP THỢ SĂN TH • Trong thời gian đua top tiêu diệt quái vật tại SK thỏ sẽ tích được điểm top
 • Mổi khi tiêu diệt được thỏ sẽ nhận được 1 điểm TOP
 • Thời gian : 15/05/2019 - 31/05/2019
 • Summer Event : 21:10 Server 19 hoặc 20
TOP Giải Thưởng Items
1 2 Lông Vũ
50 Ngọc Tâm Linh
3 Đá Hộ Mệnh
2 1 Lông Vũ
20 Ngọc Tâm Linh
3 1 Lông Vũ