• Thời Gian : 01/05/2019 - 31/05/2019 23:59
 • Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
 • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
 • Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
 • Phần thưởng sẽ trao cho chủ GuildTop bang hội Phần Thưởng dưới 5000 GP
1 1 vũ khí 380 - luck - 2 option + 13
15 hộp quà Ring Pen
20 hộp quà Rồng
20 khuôn 5
2 1 vũ khí 380 - 2 option +13
10 hộp quà Ring Pen
15 hộp quà Rồng
15 khuôn 5
3 1 vũ khí 380 - 2 option
10 hộp quà Ring Pen
15 hộp quà Rồng
15 khuôn 5

 • Thời Gian : 10/05/2019 - 20/05/2019 23:59
 • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
 • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
 • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 Gcent


Vua Nạp Phần Thưởng
Top 1 Vũ khí soket - luck - 2 option tùy chọn
Top 2 Vũ khí soket - 2 option tùy chọn
Top 3 Vũ khí 380 - luck - 2 option - tùy chọn


 • Thời Gian : 10/05/2019 - 31/05/2019 23:59
 • Kết thúc sự kiện, nhân vật có số lần reset cao nhất (Top 1) trong bảng xếp hạng tất cả các chủng tộc (Bảng xếp HẠNG MỖI CHỦNG TỘC), sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là item (đúng theo chủng tộc nhân vật đoạt giải)
 • Cách Thức Tính Top : Reset , LV 400 . Chú Thích : Ai train lên LV 400 trước thì sẻ xếp trước ở BXHĐua Top Chủng Tộc Giải Thưởng Gcent Giải Thưởng Items
Top 1 DK 0 3 Đá Hộ Mệnh
3 box Ring pen
Top 1 DW 0 3 Đá Hộ Mệnh
3 box Ring pen
Top 1 ELF 0 3 Đá Hộ Mệnh
3 box Ring pen
Top 1 DL
0
3 Đá Hộ Mệnh
3 box Ring pen
Top 1 RF 0 3 Đá Hộ Mệnh
3 box Ring pen
Top 1 SUM 0 3 Đá Hộ Mệnh
3 box Ring pen
Top 1 MG 0 3 Đá Hộ Mệnh
3 box Ring pen

 • Thời Gian : 0:00 10/05/2019 - 31/05/2019 23:59
 • Trong thời gian đua top khi bạn tiêu diệt Boss sẽ nhận được điểm tích lũy để đua top
 • Thời gian ra boss : 0:00 6:00 12:00 18:00 hằng ngày
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lạnh giải xứng đáng


TOP Giải Thưởng Items
Top 1 1 Lông vũ Conder
5 box vũ khí Rồng
Top 2 1 Lông vũ Conder
3 box vũ khí Rồng
Top 3 1 Lông Vũ Conder

 • Thời gian: 0:00 10/05/2019 - 16/05/2019 23:59
 • Bắt đầu từ ngày khải mở sự kiện bạn phải liên tục nạp đủ các mốc trong ngày
 • Đây là sự kiện đồng hành, vẫn có thể nhận quà nạp ngày, tích luỹ tháng bình thường
 • Ngày nạp lần đầu sẽ tính là ngày nạp đầu, 2 ngày tiếp theo sẽ là ngày 2 và 3