ÁP DỤNG: MÁY CHỦ LORENCIAĐua Top Chủng Tộc Giải Thưởng Items
  • DW: GaTrongGia
  • DK: ConCaVang
  • EFF: LOCHA
  • SUM: KuzMyn
  • DL: BanhRaEm
  • RF: RF18
  • MG: ToCoToCo
  • 3 box Ring pen
  • 10 hộp quà xanh