• Thời Gian : 15/05/2019 - 25/05/2019 23:59
 • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
 • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
 • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 GcentVua Nạp Phần Thưởng
Top 1 1 vũ khí tùy chọn - luck - 2 option tùy chọn + 13
10 ngọc đập tính năng may mắn
10 hộp ring pen
Top 2 1 vũ khí tùy chọn - 2 option tùy chọn + 13
5 ngọc đập tính năng may mắn
5 hộp ring pen
Top 3 1 vũ khí tùy chọn - 2 option tùy chọn • Thời Gian : 15/05/2019 - 31/05/2019 23:59
 • Kết thúc sự kiện, nhân vật có số lần reset cao nhất (Top 1) trong bảng xếp hạng tất cả các chủng tộc (Bảng xếp HẠNG MỖI CHỦNG TỘC), sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là item (đúng theo chủng tộc nhân vật đoạt giải)
 • Cách Thức Tính Top : Reset , LV 400 . Chú Thích : Ai train lên LV 400 trước thì sẻ xếp trước ở BXH
Đua Top Chủng Tộc Giải Thưởng Gcent Giải Thưởng Items
Top 1 DK 0 1 ngọc đập tính năng Luck
3 box Ring pen
Top 1 DW 0 1 ngọc đập tính năng Luck
3 box Ring pen
Top 1 ELF 0 1 ngọc đập tính năng Luck
3 box Ring pen
Top 1 DL
0
1 ngọc đập tính năng Luck
3 box Ring pen
Top 1 MG 0 1 ngọc đập tính năng Luck
3 box Ring pen


 • Thời Gian : 0:00 15/05/2019 - 31/05/2019 23:59
 • Trong thời gian đua top khi bạn tiêu diệt Boss sẽ nhận được điểm tích lũy để đua top
 • Thời gian ra boss : 0:00 6:00 12:00 18:00 hằng ngày
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lạnh giải xứng đángTOP Giải Thưởng Items
Top 1 3 box Ring pen
3 ngọc tính năng luck
Top 2 2 box Ring pen
2 ngọc tính năng luck
Top 3 1 box Ring pen


ĐUA TOP RESET


 • Thời Gian : 0h00 15/05/2019 - 31/05/2019 23:59
 • Kết thúc sự kiện, nhân vật có số lần reset nhiều nhất trong bảng xếp hạng sự kiện: Event - Đua top Danh Vọng - Reset
 • Cách Thức Tính Top: Số lần Reset nhiều nhất


Đua Top Reset Giải Thưởng Gcent Giải Thưởng Items
Top 1
500.000
5 hộp Ring pen
1 wing 2 - luck 1 option tự chọn
Top 2
300.000
3 hộp Ring pen
1 wing 2 - 1 option tự chọn
Top 3
200.000
1 hộp Ring pen
1 wing 2 luck

Lưu ý:


 • Box Ring pen tỉ lệ 99% ra ring pen hoàn hảo
 • Ngọc luck tỉ lệ 30% khi đập vào đồ lên dòng luck