ĐUA TOP RESET

 • Thời Gian : 0h00 15/05/2019 - 31/05/2019 23:59
 • Kết thúc sự kiện, nhân vật có số lần reset nhiều nhất trong bảng xếp hạng sự kiện: Event - Đua top Danh Vọng - Reset
 • Cách Thức Tính Top: Số lần Reset nhiều nhất


Đua Top Reset Giải Thưởng Gcent Giải Thưởng Items
Top 1 - 389389389
500.000
5 hộp Ring pen
1 wing 2 - luck 1 option tự chọn
Top 2 - Ytho
300.000
3 hộp Ring pen
1 wing 2 - 1 option tự chọn
Top 3 - HANG6789
200.000
1 hộp Ring pen
1 wing 2 luck

Lưu ý:

 • Box Ring pen tỉ lệ 99% ra ring pen hoàn hảo
 • Ngọc luck tỉ lệ 30% khi đập vào đồ lên dòng luck


 • Thời Gian : 15/05/2019 - 31/05/2019 23:59
 • Kết thúc sự kiện, nhân vật có số lần reset cao nhất (Top 1) trong bảng xếp hạng tất cả các chủng tộc (Bảng xếp HẠNG MỖI CHỦNG TỘC), sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là item (đúng theo chủng tộc nhân vật đoạt giải)
 • Cách Thức Tính Top : Reset , LV 400 . Chú Thích : Ai train lên LV 400 trước thì sẻ xếp trước ở BXH


Đua Top Chủng Tộc Giải Thưởng Gcent Giải Thưởng Items
Top 1 DK - Trunks 0 1 ngọc đập tính năng Luck
3 box Ring pen
Top 1 DW - ChjpBG 0 1 ngọc đập tính năng Luck
3 box Ring pen
Top 1 ELF - ChanCo 0 1 ngọc đập tính năng Luck
3 box Ring pen
Top 1 DL - Piccolo
0
1 ngọc đập tính năng Luck
3 box Ring pen
Top 1 MG - SonTung 0 1 ngọc đập tính năng Luck
3 box Ring pen
 • Thời Gian : 0:00 15/05/2019 - 31/05/2019 23:59
 • Trong thời gian đua top khi bạn tiêu diệt Boss sẽ nhận được điểm tích lũy để đua top
 • Thời gian ra boss : 0:00 6:00 12:00 18:00 hằng ngày
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lạnh giải xứng đáng
TOP Giải Thưởng Items
Top 1 - trumDl 3 box Ring pen
3 ngọc tính năng luck
Top 2 - final 2 box Ring pen
2 ngọc tính năng luck
Top 3 - Zalo 1 box Ring pen