1. Code tân thủ tháng 6


  • Mã code: TTMUHNX
  • Đối tượng: Các tài khoản tạo từ 1/6
  • Quà tặng


  1. Gấu 7 ngày
  2. Bùa thiên sứ 7 ngày < lưu ý nếu đang dùng bùa exp sẽ gây chèn bùa mất bùa


2. Tôi là Tân thủ Lorencia


  • Các tài khoản tạo từ ngày 1/6 sẽ có cơ hội nhận quà theo chủng tộc mình đang chơi
  • Mỗi nhân vật sẽ nhận được 1 set +9 +luck+ 30% zen: thời hạn 7 ngày
  • Yêu cầu: Tài khoản phải nạp ít nhất 200.000 < tránh các tài khoản ảo >
  • Để nhận quà truy cập: Web tài khoản - nhân vật - tôi là tân thủ Lorencia