Nhằm mục đích đảm bảo hệ thống hoạt động tốt hơn và nâng cao chất lượng dịch vụ, MUHANOIXUA xin thông báo bảo trì máy chủ Lorencia. BQT MU HNX xin thông báo lịch trình bảo trì như sau:


  • Thời gian: Từ 15h45 đến 16h15 ngày 19/06
  • Nội dung:  1. Cắt giảm sub 7 8
  2. Update sub 2 3 là NonPK
  3. Update sub 4 5 6 là PK
  4. Update vé CN 2 3 4 5 6 19 20
  5. Tăng exp master top dưới
  6. Bỏ gói nỏ - mũi tên +3 trong hộp vua
  7. Drop Lông vũ - HHHT - Linh hồn conder tại sub 5 và 6


Trong thời gian bảo trì không thể truy cập game. BQT sẽ thông báo sau khi có thể truy cập game.