CHUỖI SỰ KIỆN ĐUA TOP THÁNG 07/2019 LORENCIA

⫷S
Ự KIỆN ĐUA TOP BANG HỘI TRANH TÀI

 • Thời Gian : 01/07/2019 - 31/07
 • Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
 • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
 • Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
 • Phần thưởng sẽ trao cho chủ GuildTop bang hội Phần Thưởng Chính Phần Thưởng Ph
1 Cánh Cấp 3 + Luck + 1 Option 100 Hộp Quà Xanh
599 Ngọc Ước Nguyện
15 Ngọc Luck
2 Cánh Cấp 3 + Luck 50 Hộp Quà Xanh
300 Ngọc Ước Nguyện
5 Ngọc Luck
3 Vũ Khí 380 + Luck + 2 Option 20 Hộp Quà Xanh
150 Ngọc Ước Nguyện
2 Ngọc Luck
⫷SỰ KIỆN ĐUA TOP BOSS


 • Thời Gian : 0:00 05/07/2019 - 31/07/2019 23:59
 • Trong thời gian đua top khi bạn tiêu diệt Boss sẽ nhận được điểm tích lũy để đua top
 • Thời gian ra boss : 0:00 6:00 12:00 18:00 hằng ngày
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lạnh giải xứng đángTOP Giải Thưởng Items
1 7 box Ring pen
50 Ngọc Tâm Linh
5 Đá Hộ Mệnh
2 4 box Ring pen
20 Ngọc Tâm Linh
2 Đá Hộ Mệnh
3 2 box Ring pen
10 Ngọc Tâm Linh
1 Đá Hộ Mệnh
⫷SỰ KIỆN ĐUA TOP BLOOD


 • Thời Gian : 0:00 05/07/2019 - 31/07/2019 23:59
 • Trong thời gian đua top khi bạn tham gia tử chiến Huyết Lâu sẽ nhận được điểm tích lũy để đua top
 • Thời gian ra event: 18:25 - 20:25 22:25
 • Tử chiến chỉ tính điểm người đạt cao nhất tại vé tử chiến đó
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lạnh giải xứng đáng


TOP Giải Thưởng Items
1 7 box Ring pen
50 Ngọc Tâm Linh
5 Đá Hộ Mệnh
2 4 box Ring pen
20 Ngọc Tâm Linh
2 Đá Hộ Mệnh
3 2 box Ring pen
10 Ngọc Tâm Linh
1 Đá Hộ Mệnh
SỰ KIỆN ĐUA TOP HỢP LỰC BANG HỘI

 • Thời gian: 05/07 - 31/07 23:59
 • Sau khi max Reset ngày tính năng hợp lực Guild sẽ mở ra
 • Sau khi hợp lực điểm Guild sẽ được tính trên BXH Hợp Lực
 • Sau khi sử dụng tính năng hợp lực sẽ quay về level 10
 • Số point sau khi hợp lực sẽ bằng số Point reset trước đó
 • Vinh danh 3 bang hội có điểm hợp lực cao nhất
 • Điểm Hợp Lực trên 35.000 Điểm mới đạt yêu cầu nhận topTOP Giải Thưởng Items
1 7 Lông Vũ
150 Ngọc Ước Nguyện
15 Đá Hộ Mệnh
100 Đá Nguyên Thủy
2 4 Lông Vũ
100 Ngọc Ước Nguyện
5 Đá Hộ Mệnh
50 Đá Nguyên Thủy
3 2 Lông Vũ
2 Đá Hộ Mệnh
20 Đá Nguyên thủy
70 Ngọc Ước NguyệnSỰ KIỆN ĐUA TOP THỢ SĂN SUMMER • Trong thời gian đua top tiêu diệt quái vật tại SK summer sẽ tích được điểm top
 • Mổi khi tiêu diệt được Summer sẽ nhận được 1 điểm TOP
 • Thời gian : 05/07/2019 - 31/07/2019
 • Summer Event : 20:00 Server 19 hoặc 20TOP Giải Thưởng Items
1 7 box Ring pen
50 Ngọc Tâm Linh
5 Đá Hộ Mệnh
2 3 box Ring pen
20 Ngọc Tâm Linh
2 Đá Hộ Mệnh
3 2 box Ring pen
10 Ngọc Tâm Linh
1 Đá Hộ Mệnh⫷SỰ KIỆN ĐUA TOP THỢ SĂN TH • Trong thời gian đua top tiêu diệt quái vật tại SK thỏ sẽ tích được điểm top
 • Mổi khi tiêu diệt được thỏ sẽ nhận được 1 điểm TOP
 • Thời gian : 05/07/2019 - 31/07/2019
 • Summer Event : 21:10 Server 19 hoặc 20TOP Giải Thưởng Items
1 7 box Ring pen
50 Ngọc Tâm Linh
5 Đá Hộ Mệnh
2 3 box Ring pen
20 Ngọc Tâm Linh
2 Đá Hộ Mệnh
3 2 box Ring pen
10 Ngọc Tâm Linh
1 Đá Hộ Mệnh


SỰ KIỆN ĐUA TOP VUA NẠP • Thời Gian : 05/07/2019 - 12/07/2019 23:59
 • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
 • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
 • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 GcentTOP Giải Thưởng Items
1 Cánh Cấp 3 + Luck + 1 Option Tự Chọn + 13
2 Cánh Cấp 3 + Luck + 13
3 Vũ Khí 380 + Luck + Skill + 2 Option Tự Chọn + 13