SỰ KIỆN THIÊN GIỚI - SKY EVENT


1. Thời gian:


  • Sự kiện diễn ra vào lúc 7h05, 13h05 mỗi ngày., Devias (225-60), NPC Hoa Tiên


2. Điều Kiện:


  • Số lượng người tham gia: 20 người 1 chuyến
  • Cần 1 vé (hình ngôi sao) có được khi đánh quái vật rơi ra
  • Nhân Vật Phải Mang Cánh trên người
  • Không phải là sát nhânCấp độ của vé tương ứng LV nhân vật :


  • Tầng 1 yêu cầu cấp độ : 180 ~ 220
  • Tầng 2 yêu cầu cấp độ : 220 ~ 280
  • Tầng 3 yêu cầu cấp độ : 281 ~ 349
  • Tầng 4 yêu cầu cấp độ : 350 ~ 400
  • Tầng 5 yêu cầu cấp độ : Nhân vật master3. Sự kiện diễn ra gồm: 3 Giai đoạn

4. Mục tiêu tham gia sự kiện: Tìm và tiêu diệt tất cả các loại quái vật và boss

5. Phần thưởng:

Bạn sẽ có cơ hội may mắn nhận được Ngọc, Thẻ bài Chao, Lông Vũ, Items 380,Items thần