SỰ KIỆN BỨT PHÁ THẦN TỐC
  1. Thời Gian : 29/06/2019 - 23:59 29/06/2019
  2. Trong thời gian đua top sẽ không GHRS cho đến 23:59 29/06/2018
  3. EXP khi đua top Bứt Phá Thần Tốc sẽ càng nhỏ khi Reset càng lớn . EXP sẽ trở lại BT khi kết thúc đua top
  4. Trong thời gian đua top, sẽ không mở phục lợi tại mục nạp thẻ hẳng ngày
  5. Trong thời gian sự kiện Bứt Phá Thần Tốc BQT sẽ tắt các chức năng sau,để việc đua top cân bằng hơn

  • Reset VIP
  • Bùa EXP
  • Skeleton
  • XSHOP

Giải TOP RESET Phần Thưởng
1 - Jessica 500.000 Gcent
Cánh Cấp 1 + Luck
( DarkLord sẽ được wing tự chọn )
2 - xGaGox 300.000 Gcent
Cánh Cấp 1 + 0
( DarkLord sẽ được wing tự chọn )
3 - Kid88 200.000 Gcent
4-5 - Scary - CoinnCard 50.000 Gcent