Nhằm mục đích đảm bảo hệ thống hoạt động tốt hơn và nâng cao chất lượng dịch vụ, MUHANOIXUA xin thông báo bảo trì máy chủ MU Hà Nội Xưa. BQT MU HNX xin thông báo lịch trình bảo trì như sau:  • Thời gian: Dự kiến từ 11h30 đến 12h30 ngày 07/08
  • Nội dung:  1. Bảo trì định kì máy chủ: Lorencia - Noria - Ma Thuật
  2. Xử lý 1 số vấn đề phát sinh sv Ma Thuật


Trong thời gian bảo trì không thể truy cập game. BQT sẽ thông báo sau khi có thể truy cập game.