Chuổi sự kiện : Tết Trung Thu


1 : Tết Trung Thu - Thợ Săn Hộp Quà


  • Thời gian bắt đầu sự kiện tết trung thu 12/09/2019 - 17/09/2019
  • Trong thời gian sự kiện tết trung thu khi tiêu diệt quái tại map sau ( Kanturu 1,2,3 ) sẽ có cơ hội nhận được hộp quà trung thu
  • Phần thưởng từ hộp quà : Zen,Ngọc Tâm Linh,Ngọc Ước Nguyện,Ngọc Sinh Mệnh,Ngọc Hỗn Nguyên,Đá Tạo Hóa
  • Tỷ lệ : Zen = 95% , Jewly = 5%


2 : Tết Trung Thu - Ngày Hội Săn Ngọc


  • Thời gian sự kiện : 12/09/2019 - 14/09/2019
  • Nhân dịp Tết Trung Thu 2019 BQT MU HNX sẽ tăng X2 thời gian săn ngọc lúc 21:10 máy chủ SUB-20 và đồng thời tăng X2 tỷ lệ rớt ngọc khi tham gia Event trong 3 đêm liên tục