CHUỔI SỰ KIỆN ĐUA TOP THIÊN TỬ
1: Vinh Danh Đại Chủng Tộc - TPOINT


 • Thời Gian : 14:00 22/09/2019 đến 22:00
 • Đúng 14:00 ngày 22/09 BQT sẽ mở chức năng T-Point ( Top Point )
 • Điều Kiện: Max Reset ngày, sau đó sử dụng chức năng Tpoint tại trang QLTK
 • TPoint là gì ? Là một chức năng mới do MU Hà Nội Xưa ra và sẽ sử dụng cho đua top sau này và loại bỏ cách đua top Reset truyền thống như trước
 • Cứ mỗi lần tích điểm TPoint nhân vật sẽ quay về mốc Level 10 bạn sẽ phải train đến Level yêu cầu rồi tiếp tục tích điểm cho đến hết thời gian đua top
 • Khi sự kiện diễn ra sẽ tắt tính năng EXP cộng hưởng - party exp


Đua Top Chủng Tộc Thời Gian Giải Thưởng Items
Top 1 DK 22/09/2019 1 Lông Vũ
30 Ngọc Ước Nguyện
Top 1 DW 22/09/2019 1 Lông Vũ
30 Ngọc Ước Nguyện
Top 1 ELF
22/09/2019
1 Lông Vũ
30 Ngọc Ước Nguyện
Top 1 DL
22/09/2019
1 Lông Vũ
30 Ngọc Ước Nguyện
Top 1 MG 22/09/2019 1 Lông Vũ
30 Ngọc Ước Nguyện

2: Chuộc chiến MAX RESET


 • Thời Gian : 00:00 22/09/2019 đến 23:59
 • Tất cả nhân vật max reset ngày 22/09 sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng
 • Quà sẽ trao vào nhân vật vào 12:00 ngày 23/09
 • Thời gian exp trong ngày:


 1. 0:00 đến 14:00 - 22:00 đến 23:59: Exp bình thường
 2. Từ 14:00 đến 22:00: Exp Party tắtĐiều kiện nhận quà Giải thưởng
Max Reset ngày 22/09
 1. 2 tiểu quỷ
 2. Bùa Exp 2 ngày
 3. 5.000.000 nhân vật