CHUỔI SỰ KIỆN ĐUA TOP THIÊN TỬ
1: Vinh Danh Đại Chủng Tộc - TPOINT  • Thời Gian : 14:00 22/09/2019 đến 22:00
  • Đúng 14:00 ngày 22/09 BQT sẽ mở chức năng T-Point ( Top Point )
  • Điều Kiện: Max Reset ngày, sau đó sử dụng chức năng Tpoint tại trang QLTK
  • TPoint là gì ? Là một chức năng mới do MU Hà Nội Xưa ra và sẽ sử dụng cho đua top sau này và loại bỏ cách đua top Reset truyền thống như trước
  • Cứ mỗi lần tích điểm TPoint nhân vật sẽ quay về mốc Level 10 bạn sẽ phải train đến Level yêu cầu rồi tiếp tục tích điểm cho đến hết thời gian đua top
  • Khi sự kiện diễn ra sẽ tắt tính năng EXP cộng hưởng - party exp


Đua Top Chủng Tộc Thời Gian Giải Thưởng Items
Top 1 DK 123Bum 22/09/2019 1 Lông Vũ
30 Ngọc Ước Nguyện
Top 1 DW VoThuongg 22/09/2019 1 Lông Vũ
30 Ngọc Ước Nguyện
Top 1 ELF TuyetNgan
22/09/2019
1 Lông Vũ
30 Ngọc Ước Nguyện
Top 1 DL 5Phut3Phat
22/09/2019
1 Lông Vũ
30 Ngọc Ước Nguyện
Top 1 MG 1NaiChuoj9 22/09/2019 1 Lông Vũ
30 Ngọc Ước Nguyện