CHUỔI SỰ KIỆN ĐUA TOP THIÊN TỬ THÁNG 09
Lê Duy
gửi lời chân thành cảm ơn đến mọi người đã luôn ủng hộ sản phẩm của MU HNX


1: Đua Top Bang Hội Tranh Tài  • Thời Gian : 01/09/2019 - 30/09/2019 23:59
  • Top bang hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm GP cao nhất trong mục Event
  • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hằng ngày hoặc tiêu phí
  • Điểm GP cá nhân tích lũy cho mỗi bang hội sẽ được công bố vào cuối top
  • Phần thưởng sẽ trao duy nhất cho chủ Guild


Xếp Hạng GP Phần Thưởng
Top 1 - 1stMaTuy Cặp Vũ Khí Rồng + 2 Option + Luck + Skill| 30 Hộp Quà Đỏ | 200 Ngọc Ước Nguyện | 200 Ngọc Tâm Linh
Top 2 - GiaLam - 14950 Wing+Luck+Mnl | 20 Hộp Quà Đỏ | 100 Ngọc Ước Nguyện | 100 Ngọc Tâm Linh
Top 3 - TheOne - 14805 Wing2+Luck | 10 Hộp Quà Đỏ | 50 ngọc Ước Nguyện | 50 Ngọc Tâm Linh

2 : Đua Top Thợ Săn Boss


  • Thời Gian : 06/09/2019 - 30/09/2019 23:59Top
Phần Thưởng
1 - Behemoth 1 Lông Vũ
10 Đá Tạo Hóa
20 Ngọc Ước Nguyên
2 - VoThuongg 1 Lông Vũ
10 Ngọc Ước Nguyện
3 - InsF4 1 Lông Vũ

3: Đua Top Tử Chiến Blood Castle


  • Thời Gian : 06/09/2019 - 30/09/2019 23:59


Top
Phần Thưởng
1 - BaoMG 1 Lông Vũ
10 Đá Tạo Hóa
20 Ngọc Ước Nguyên
2 - Luciferrr 1 Lông Vũ
10 Ngọc Ước Nguyện
3 - InsF4 1 Lông Vũ

4 : Đua Top Hunt Dragon Baby


  • Thời Gian : 06/09/2019 - 30/09/2019 23:59


Top
Phần Thưởng
1 - Luciferrr 1 Lông Vũ
10 Đá Tạo Hóa
20 Ngọc Ước Nguyên
2 - TheOne 1 Lông Vũ
10 Ngọc Ước Nguyện
3 - InsF4 1 Lông Vũ