Ép Quái Điểu | Dinorant

Hướng dẫn ép Quái Điểu (Dinorant) • Nói chuyện với NPC Chaos GoblinNoria (180,100).
 • Chọn dòng "Kết hợp thông thường".
 • Nguyên liệu:
Mounsters Op cơ bản:CHÚ THÍCH:


 • Horn of Uniria (Kỳ Lân) phải có nguyên lượng máu nếu không Chaos sẽ không chấp nhận kết hợp
 • Sừng của Uniria Dropea Apartir cấp 25
 • Nếu thành công, Quái Điểu sẽ xuất hiện
 • Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 • Tăng 15% Dmg & Wizard Dmg.
 • Hấp thụ 10% lượng sát thương nhận được.
 • Raid Skill (Chỉ được sử dụng bởi Dark Knight).


Op ngẫu nhiên:

 • Max AG +50 tăng (Tăng AG thêm +50).
 • Tăng tốc độ tấn công (Pháp thuật) +5 (Tăng tấn công +5).
 • Nhận thêm 5% sát thương (Hấp thụ 5% sát thương nhận được).