Chuỗi sự kiện tháng 10 - Lorencia

⫷SỰ KIỆN ĐUA TOP BANG HỘI TRANH TÀI


 • Thời Gian : 01/10/2019 - 31/10/2019 23:59
 • Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
 • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
 • Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
 • Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild


Top bang hội Phần Thưởng
1 1 vũ khí Socket - luck - 2 option - 5 socket chưa khảm
Nâng cấp 1 item lên 15 không bao gồm wing - vũ khí
200 ngọc ước nguyện
5000 PCP
2 1 vũ khí Socket - luck - 1 option - 5 socket chưa khảm
Nâng cấp 2 item lên 13 không bao gồm wing - vũ khí
100 ngọc ước nguyện
3000 PCP
3 1 vũ khí Socket - 1 option - 3 socket chưa khảm
Nâng cấp 1 item lên 13 không bao gồm wing - vũ khí
50 ngọc ước nguyện
1000 PCP

⫷SỰ KIỆN ĐUA TOP BOSS


 • Thời Gian : 0:00 06/10/2019 - 31/10/2019 23:59
 • Trong thời gian đua top khi bạn tiêu diệt Boss sẽ nhận được điểm tích lũy để đua top
 • Thời gian ra boss : 0:00 6:00 12:00 18:00 hằng ngày
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lạnh giải xứng đáng


TOP Giải Thưởng Items
1 5 hộp quà ring pen
3 hộp quà rồng
30 ngọc tâm linh
2 2 hộp quà ring pen
2 hộp quà rồng
20 ngọc tâm linh
3 1 hộp quà ring pen
1 hộp quà rồng
10 ngọc tâm linh

SỰ KIỆN ĐUA TOP THỢ SĂN SUMMER


 • Trong thời gian đua top tiêu diệt quái vật tại SK summer sẽ tích được điểm top
 • Mổi khi tiêu diệt được Summer sẽ nhận được 1 điểm TOP
 • Thời gian : 06/10/2019 - 31/10/2019
 • Summer Event : 20:00 Server 19 hoặc 20TOP Giải Thưởng Items
1 5 hộp quà ring pen
3 hộp quà rồng
30 ngọc tâm linh
2 2 hộp quà ring pen
2 hộp quà rồng
20 ngọc tâm linh
3 1 hộp quà ring pen
1 hộp quà rồng
10 ngọc tâm linh
SỰ KIỆN ĐUA TOP ĐẲNG CẤP DANH VỌNG


 • Thời gian : 0:00 06/09/2019 đến 23:59 31/10/2019
 • Trong thời gian khai mở sự kiện 3 chiến binh có số điểm Danh Vọng cao nhất sẽ dành thắng giải và phần quà đặc biệt
 • Điểm Danh Vọng có được từ chức năng Reset . Level càng cao thì số điểm nhận được càng nhiều


Danh Vọng Giải Thưởng Items
Top 1 Set 380 - Luck - 2 option tự chọn
Top 2 Set 380 - Luck - 1 option tự chọn
Top 3 Set 380 - 1 option tư chọn

SỰ KIỆN ĐUA TOP VUA NẠP • Thời Gian : 06/10/2019 - 19/10/2019 23:59
 • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
 • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
 • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 Gcent


TOP Giải Thưởng Items
1
 • 1 pen - 2 option + 13
 • 2 ring - 2 option + 13
 • 1 sói Hoàng Kim
2
 • 2 ring - 2 option + 7
 • 1 Sói Hoàng Kim
3
 • 1 pen - 2 option + 7

TÍCH LŨY MAY MẮN


 • Bắt đầu từ ngày khải mở sự kiện bạn phải liên tục nạp đủ các mốc trong ngày
 • Đây là sự kiện đồng hành, vẫn có thể nhận quà nạp ngày, tích luỹ tháng bình thường
 • Ngày nạp lần đầu sẽ tính là ngày nạp đầu, 2 ngày tiếp theo sẽ là ngày 2 và 3

Chuỗi sự kiện tháng 9 - Noria


 • Thời Gian : 01/10/2019 - 31/10/2019 23:59
 • Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
 • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
 • Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
 • Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
 • Yêu cầu: Điểm GP tối thiểu 2500 điểm


Top bang hội Phần Thưởng
1 Nâng cấp 3 vật phẩm lên 15
15 ngọc luck
200 ngọc ước nguyện
15 hộp quà ring pen
15 hộp quà rồng
2 Nâng cấp 1 vật phẩm lên 15
10 ngọc luck
100 ngọc ước nguyện
10 hộp quà ring pen
10 hộp quà rồng
3 Nâng cấp 3 vật phẩm lên 13
5 ngọc luck
5 ngọc ước nguyện
5 hộp quà ring pen
5 hộp quà rồng
 • Thời Gian : 06/10/2019 - 19/10/2019 23:59
 • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
 • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
 • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 Gcent


Vua Nạp Phần Thưởng
Top 1
 • 5 ngọc nguyên tố LV 5
Top 2
 • 3 ngọc nguyên tố LV 5
Top 3
 • 1 ngọc nguyên tố LV 5
 • Thời Gian : 0:00 06/10/2019 - 31/10/2019 23:59
 • Trong thời gian đua top khi bạn tiêu diệt Boss sẽ nhận được điểm tích lũy để đua top
 • Thời gian ra boss : 0:00 6:00 12:00 18:00 hằng ngày
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lạnh giải xứng đáng


TOP Giải Thưởng Items
Top 1 10 hộp quà ring pen
6 hộp quà rồng
60 ngọc tâm linh
Top 2 6 hộp quà ring pen
3 hộp quà rồng
30 ngọc tâm linh
Top 3 3 hộp quà ring pen
1 hộp quà rồng
10 ngọc tâm linh

SỰ KIỆN ĐUA TOP ĐẲNG CẤP DANH VỌNG


 • Thời gian : 0:00 06/10/2019 đến 23:59 31/10/2019
 • Trong thời gian khai mở sự kiện 3 chiến binh có số điểm Danh Vọng cao nhất sẽ dành thắng giải và phần quà đặc biệt
 • Điểm Danh Vọng có được từ chức năng Reset . Level càng cao thì số điểm nhận được càng nhiều


Danh Vọng Giải Thưởng Items
Top 1 Vũ khí socket - 5 socket - 2 option tự chọn + luck
Top 2 Vũ khí socket - 5 socket - 1 option tự chọn + luck
Top 3 Vũ khí socket - 3 socket - 1 option tự chọn + luck

TÍCH LŨY MAY MẮN


 • Bắt đầu từ ngày khải mở sự kiện bạn phải liên tục nạp đủ các mốc trong ngày
 • Đây là sự kiện đồng hành, vẫn có thể nhận quà nạp ngày, tích luỹ tháng bình thường
 • Ngày nạp lần đầu sẽ tính là ngày nạp đầu, 2 ngày tiếp theo sẽ là ngày 2 và 3