CHUỔI SỰ KIỆN ĐUA TOP THIÊN TỬ THÁNG 09
Lê Duy
gửi lời chân thành cảm ơn đến mọi người đã luôn ủng hộ sản phẩm của MU HNX


1: Vinh Danh Đại Chủng Tộc - TPOINT • Thời Gian : 14:00 27/10/2019 đến 22:00
 • Đúng 14:00 ngày 27/10 BQT sẽ mở chức năng T-Point ( Top Point )
 • Điều Kiện: Max Reset ngày, sau đó sử dụng chức năng Tpoint tại trang QLTK
 • TPoint là gì ? Là một chức năng mới do MU Hà Nội Xưa ra và sẽ sử dụng cho đua top sau này và loại bỏ cách đua top Reset truyền thống như trước
 • Cứ mỗi lần tích điểm TPoint nhân vật sẽ quay về mốc Level 10 bạn sẽ phải train đến Level yêu cầu rồi tiếp tục tích điểm cho đến hết thời gian đua top


Đua Top Chủng Tộc Thời Gian Giải Thưởng Items
Top 1 DK 27/10/2019 1 box Ring Pen
1 ngọc tính năng
Top 1 DW 27/10/2019 1 box Ring Pen
1 ngọc tính năng
Top 1 ELF
27/10/2019
1 box Ring Pen
1 ngọc tính năng
Top 1 DL
27/10/2019
1 box Ring Pen
1 ngọc tính năng
Top 1 MG 27/10/2019 1 box Ring Pen
1 ngọc tính năng

2: Đua Top Bang Hội Tranh Tài


 • Thời Gian : 01/10/2019 - 31/10/2019 23:59
 • Top bang hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm GP cao nhất trong mục Event
 • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hằng ngày hoặc tiêu phí
 • Điểm GP cá nhân tích lũy cho mỗi bang hội sẽ được công bố vào cuối top
 • Phần thưởng sẽ trao duy nhất cho chủ Guild


Xếp Hạng GP Phần Thưởng
Top 1 1 Vũ khí 380 - luck - tuỳ chọn tính năng |30 Hộp Quà Đỏ | 200 Ngọc Ước Nguyện | 200 Ngọc Tâm Linh | 5 ngọc tính năng
Top 2 1 Vũ khí 380 - tuỳ chọn tính năng | 20 Hộp Quà Đỏ | 100 Ngọc Ước Nguyện | 100 Ngọc Tâm Linh - 3 ngọc tính năng
Top 3 Wing 2+Luck | 10 Hộp Quà Đỏ | 50 ngọc Ước Nguyện | 50 Ngọc Tâm Linh - 1 ngọc tính năng

3: Đua Top Vua Nạp


 • Thời Gian : 06/10/2019 - 19/10/2019 23:59
 • Top vua nạp sẽ lấy 3 nhân vật ở BXH có số tiền nạp nhiều nhất
 • Lưu Ý : đợt cập nhật cuối cùng 23:55


Đua Top Vua Nạp Giải Thưởng
Top 1 Vũ khí 380 - luck - 1 tính năng tuỳ chọn
Top 2 Vũ khí 380 - 1 tính năng tuỳ chọn
Top 3 Wing 2 luck

4 : Đua Top Thợ Săn Boss - Đua Top Tử Chiến Blood Castle - Đua Top Hunt Dragon Baby


 • Thời Gian : 06/10/2019 - 31/10/2019 23:59


Top
Phần Thưởng
1 2 ngọc tính năng
10 Đá Tạo Hóa
20 Ngọc Ước Nguyên
2 1 Ngọc tính năng
10 Ngọc Ước Nguyện
3 1 Ngọc tính năng

4 : Chaos Lucky


 • Thời gian từ: 07/11 đến 14/11
 • Tại thời điểm diễn ra sự kiện, khi kết hợp đầy đủ các nguyên liệu sẽ có thể tạo thành vật phẩm theo mong muốn
 • Tham gia tại: Trang tài khoản - Mục máy chaos - Mục đổi item
 • Vật phẩm đổi cho vào hòm đồ chung 4 dòng trên cùng
 • Không cho thừa nguyên liệu hay vật phẩm không có trong danh sách vào 4 hàng trên


Nguyên liệu Hợp thành Tỉ lệ
 • 1 ngọc hỗn nguyên
 • 1 ngọc ước nguyện
 • 1 ngọc tâm linh
 • 1 box loại 1, 2, 3, 4
Hộp quà xanh dương 70%
 • 1 ngọc hỗn nguyên
 • 1 ngọc ước nguyện
 • 1 ngọc tâm linh
 • 1 box loại 1, 2, 3, 4, 5
Hộp quà đỏ 60%
 • 1 ngọc hỗn nguyên
 • 3 ngọc ước nguyện
 • 3 ngọc tâm linh
 • 1 box loại 3, 4, 5
 • 1 Hộp quà xanh dương
 • 1 hộp quà đỏ
Hộp quà xanh lá - Hộp rồng 50%