TRI ÂN TOP1. Nội dung:


  • Tất cả các nhân vật trong top 100 sẽ nhận được phần quà sinh nhật
  • Thời gian trao quà: Từ 14:00 đến 23:59
  • Danh sách tính theo thời điểm: 14:00 ngày 14/10


2. Quà tặng:

TOP Top 50 có thực hiện rs từ 10/10 50 nhân vật còn lại trong top 100 Nhân vật top ngoài
Quà tặng 1 hộp quà rồng
10 hộp socola xanh <5% drop ngọc>
1 hộp quà xanh dương
5 hộp socola xanh <5% drop ngọc>
CODE gấu 7 ngày: 6EBD43

MÁY CHAOS TRI ÂN

1. N
ội dung:

  • Thời gian: Từ 14:00 14/10 đến 23:59 15/10
  • Sử dụng các nguyên liệu có sẵn để đổi quà may mắn


Nguyên Liệu Quà Tỉ lệ
Box Kundun 3 - 4 - 5 Box Xanh Dương 100%
Box 4 - 5 - xanh dương Box Xanh Lá 90%
Box Xanh Dương - Xanh Lá Box Ring Pen 80%
VUI ĐÊM SINH NHẬT

1. Nội dung:

  1. Thời gian: 21:30 ngày 14/10
  2. Địa điểm: Lorencia sub 1 - máy chủ Noria
  3. Tại đây Game Master sẽ có những mini event nhận quà: Cụm B, S, Vật phẩm ingame .....