SỰ KIỆN ĐUA TOP VUA NẠP
 • Thời Gian : 06/10/2019 - 19/10/2019 23:59
 • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
 • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
 • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 GcentTOP Giải Thưởng Items
1 - TrumLoren
 • 1 pen - 2 option + 13
 • 2 ring - 2 option + 13
 • 1 sói Hoàng Kim
2 - CucTruong
 • 2 ring - 2 option + 7
 • 1 Sói Hoàng Kim
3 - Bando1
 • 1 pen - 2 option + 7


 • Thời Gian : 06/10/2019 - 19/10/2019 23:59
 • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
 • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
 • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 GcentVua Nạp Phần Thưởng
Top 1 - Harvey
 • 5 ngọc nguyên tố LV 5
Top 2
 • 3 ngọc nguyên tố LV 5
Top 3
 • 1 ngọc nguyên tố LV 5


3: Đua Top Vua Nạp


 • Thời Gian : 06/10/2019 - 19/10/2019 23:59
 • Top vua nạp sẽ lấy 3 nhân vật ở BXH có số tiền nạp nhiều nhất
 • Lưu Ý : đợt cập nhật cuối cùng 23:55Đua Top Vua Nạp Giải Thưởng
Top 1 - TheOne Vũ khí 380 - luck - 1 tính năng tuỳ chọn
Top 2 - Duong3790 Vũ khí 380 - 1 tính năng tuỳ chọn
Top 3 - 3777Duong Wing 2 luck