CHUỔI SỰ KIỆN ĐUA TOP THIÊN TỬ THÁNG 11

1: Vinh Danh Đại Chủng Tộc - TPOINT


 • Thời Gian : 14:00 24/11/2019 đến 22:00
 • Đúng 14:00 ngày 24/11 BQT sẽ mở chức năng T-Point ( Top Point )
 • Điều Kiện: Max Reset ngày, sau đó sử dụng chức năng Tpoint tại trang QLTK
 • TPoint là gì ? Là một chức năng mới do MU Hà Nội Xưa ra và sẽ sử dụng cho đua top sau này và loại bỏ cách đua top Reset truyền thống như trước
 • Cứ mỗi lần tích điểm TPoint nhân vật sẽ quay về mốc Level 10 bạn sẽ phải train đến Level yêu cầu rồi tiếp tục tích điểm cho đến hết thời gian đua top


Đua Top Chủng Tộc Giải Thưởng Items
Top 1 DK 1 vũ khí rồng - luck - 1 option theo chủng tộc
Top 1 DW 1 vũ khí rồng - luck - 1 option theo chủng tộc
Top 1 ELF 1 vũ khí rồng - luck - 1 option theo chủng tộc
Top 1 DL 1 vũ khí rồng - luck - 1 option theo chủng tộc
Top 1 MG 1 vũ khí rồng - luck - 1 option theo chủng tộc

2: Đua Top Bang Hội Tranh Tài


 • Thời Gian : 01/11/2019 - 30/11/2019 23:59
 • Top bang hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm GP cao nhất trong mục Event
 • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hằng ngày hoặc tiêu phí
 • Điểm GP cá nhân tích lũy cho mỗi bang hội sẽ được công bố vào cuối top
 • Phần thưởng sẽ trao duy nhất cho chủ Guild
 • Tối thiểu nhận giải từ 2000 điểm trở lênXếp Hạng GP Phần Thưởng
Top 1 Set 380 - luck - tuỳ chọn tính năng 1 option |30 Hộp Quà Đỏ | 200 Ngọc Ước Nguyện | 200 Ngọc Tâm Linh | 5 ngọc tính năng
Top 2 Set 380 - tuỳ chọn tính năng 1 option| 20 Hộp Quà Đỏ | 100 Ngọc Ước Nguyện | 100 Ngọc Tâm Linh - 3 ngọc tính năng
Top 3 Vũ khí 380 luck 1 option | 10 Hộp Quà Đỏ | 50 ngọc Ước Nguyện | 50 Ngọc Tâm Linh - 1 ngọc tính năng

3: Đua Top Vua Nạp


 • Thời Gian : 07/11/2019 - 23/11/2019 23:59
 • Top vua nạp sẽ lấy 3 nhân vật ở BXH có số tiền nạp nhiều nhất
 • Số tiền nạp tối thiểu nhận top: 5.000.000
 • Lưu Ý : đợt cập nhật cuối cùng 23:55


Đua Top Vua Nạp Giải Thưởng
Top 1 Set 380 luck 2 option tùy chọn
Top 2 Set 380 luck 1 option tùy chọn
Top 3 Set 380 - 1 option

4 : Đua Top Thợ Săn Boss - Đua Top Tử Chiến Blood Castle - Đua Top Hunt Dragon Baby


 • Thời Gian : 07/11/2019 - 30/11/2019 23:59


Top
Phần Thưởng
1 2 ngọc tính năng
10 Đá Tạo Hóa
20 Ngọc Ước Nguyên
2 1 Ngọc tính năng
10 Ngọc Ước Nguyện
3 1 Ngọc tính năng

4 : Gobin lucky

Thời Gian : 07/11/2019 - 14/11/2019 23:59
Trong thời gian sự kiện hãy chuẩn bị đủ nguyên liệu để hợp thành
Vật phẩm để tại 4 dòng đầu hòm đồ chung
Không để các vật phẩm không đúng yêu cầu tại 4 dòng trên

 • Nguyên liệu
 • Tạo thành
 • Tỉ lệ
 • 1 ngọc ước nguyện
 • 1 ngọc tâm linh
 • box loại 1,2,3,4: 1 box 1 loại
 • Hộp quà xanh
 • 70%
 • 1 ngọc ước nguyện
 • 1 ngọc tâm linh
 • box loại 2,3,4,5: 1 box 1 loại
Hộp quà đỏ 60%
 • 1 ngọc ước nguyện
 • 1 ngọc tâm linh
 • box loại 3,4,5: 1 box 1 loại
 • Hộp quà xanh
 • Hộp quà đỏ
Hộp quà xanh - hộp rồng 50%