Chuỗi sự kiện tháng 10 - Lorencia

⫷SỰ KIỆN ĐUA TOP BANG HỘI TRANH TÀI


 • Thời Gian : 01/11/2019 - 30/11/2019 23:59
 • Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
 • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
 • Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
 • Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild - điểm Guild nhận giải tối thiểu 2000 điểmTop bang hội Phần Thưởng
1 5 NNT LV5 tự chọn
10 hộp quà rồng
30 hộp quà xanh dương
200 ngọc ước nguyện
5000 PCP
2 3 NNT LV5 tự chọn
5 hộp quà rồng
20 hộp quà xanh dương
100 ngọc ước nguyện
3000 PCP
3 2 NNT LV5 tự chọn
3 hộp quà rồng
10 hộp quà xanh dương
50 ngọc ước nguyện
1000 PCP


⫷SỰ KIỆN ĐUA TOP BOSS


 • Thời Gian : 0:00 07/11/2019 - 30/11/2019 23:59
 • Trong thời gian đua top khi bạn tiêu diệt Boss sẽ nhận được điểm tích lũy để đua top
 • Thời gian ra boss : 0:00 6:00 12:00 18:00 hằng ngày
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lạnh giải xứng đángTOP Giải Thưởng Items
1 5 hộp quà ring pen
3 hộp quà rồng
30 ngọc tâm linh
2 2 hộp quà ring pen
2 hộp quà rồng
20 ngọc tâm linh
3 1 hộp quà ring pen
1 hộp quà rồng
10 ngọc tâm linh


SỰ KIỆN ĐUA TOP THỢ SĂN SUMMER


 • Trong thời gian đua top tiêu diệt quái vật tại SK summer sẽ tích được điểm top
 • Mổi khi tiêu diệt được Summer sẽ nhận được 1 điểm TOP
 • Thời gian : 07/11/2019 - 30/11/2019
 • Summer Event : 20:00 Server 19 hoặc 20


TOP Giải Thưởng Items
1 5 hộp quà ring pen
3 hộp quà rồng
30 ngọc tâm linh
2 2 hộp quà ring pen
2 hộp quà rồng
20 ngọc tâm linh
3 1 hộp quà ring pen
1 hộp quà rồng
10 ngọc tâm linh

SỰ KIỆN ĐUA TOP ĐẲNG CẤP DANH VỌNG


 • Thời gian : 0:00 07/11/2019 đến 23:59 31/11/2019
 • Trong thời gian khai mở sự kiện 3 chiến binh có số điểm Danh Vọng cao nhất sẽ dành thắng giải và phần quà đặc biệt
 • Điểm Danh Vọng có được từ chức năng Reset . Level càng cao thì số điểm nhận được càng nhiềuDanh Vọng Giải Thưởng Items
Top 1 1 vũ khí Soket 1 option - luck - 5 socket chưa khảm
Top 2 1 vũ khí Soket 1 option - 5 socket chưa khảm
Top 3 1 vũ khí Soket 1 option - luck - 3 socket chưa khảm

SỰ KIỆN ĐUA TOP VUA NẠP • Thời Gian : 07/11/2019 - 23/11/2019 23:59
 • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
 • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
 • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 Gcent


TOP Giải Thưởng Items
1
 • 1 set Socket 1 - 2 option tùy chọn - luck - 5 socket chưa khảm
2
 • 1 set Socket 1- 1 option tùy chọn - luck - 5 socket chưa khảm
3
 • 1 set Socket 1 - 1 option tùy chọn - luck - 3 socket chưa khảm

⫷MÁY CHAOS MAY MẮN


 • Thời Gian : 07/11/2019 - 14/11/2019 23:59
 • Trong thời gian sự kiện hãy chuẩn bị đủ nguyên liệu để hợp thành
 • Vật phẩm để tại 4 dòng đầu hòm đồ chung
 • Không để các vật phẩm không đúng yêu cầu tại 4 dòng trên


 • Nguyên liệu
 • Tạo thành
 • Tỉ lệ
 • 1 ngọc ước nguyện
 • 1 ngọc tâm linh
 • box loại 3,4,5: 1 box 1 loại
Hộp quà xanh
70%
 • 1 ngọc ước nguyện
 • 1 ngọc tâm linh
 • box loại 3,4,5: 1 box 1 loại
 • 1 box xanh dương
Hộp quà đỏ 60%
 • 1 ngọc ước nguyện
 • 1 ngọc tâm linh
 • box loại 3,4,5: 1 box 1 loại
 • Hộp quà xanh
 • Hộp quà đỏ
Hộp quà xanh - hộp rồng 50%


Chuỗi sự kiện tháng 11 - Noria


 • Thời Gian : 01/11/2019 - 30/11/2019 23:59
 • Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
 • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
 • Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
 • Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
 • Yêu cầu: Điểm GP tối thiểu 2000 điểm

Top bang hội Phần Thưởng
1
 • 5 NNT LV5 tự chọn
 • 10 hộp quà rồng
 • 30 hộp quà xanh dương
 • 200 ngọc ước nguyện
 • 5000 PCP
2
 • 3 NNT LV5 tự chọn
 • 5 hộp quà rồng
 • 20 hộp quà xanh dương
 • 100 ngọc ước nguyện
 • 3000 PCP
3
 • 2 NNT LV5 tự chọn
 • 3 hộp quà rồng
 • 10 hộp quà xanh dương
 • 50 ngọc ước nguyện
 • 1000 PCP


 • Thời Gian : 07/11/2019 - 23/11/2019 23:59
 • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
 • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
 • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 Gcent

Vua Nạp Phần Thưởng
Top 1
 • Set socket 1 - 2 option - luck - 5 socket chưa khảm
Top 2
 • Set socket 1 - 1 option - luck - 5 socket chưa khảm
Top 3
 • Set socket 1 - 1 option - luck - 3 socket chưa khảm • Thời Gian : 0:00 07/11/2019 - 30/11/2019 23:59
 • Trong thời gian đua top khi bạn tiêu diệt Boss sẽ nhận được điểm tích lũy để đua top
 • Thời gian ra boss : 0:00 6:00 12:00 18:00 hằng ngày
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lạnh giải xứng đáng

TOP Giải Thưởng Items
Top 1 10 hộp quà ring pen
6 hộp quà rồng
60 ngọc tâm linh
Top 2 6 hộp quà ring pen
3 hộp quà rồng
30 ngọc tâm linh
Top 3 3 hộp quà ring pen
1 hộp quà rồng
10 ngọc tâm linh

SỰ KIỆN ĐUA TOP ĐẲNG CẤP DANH VỌNG


 • Thời gian : 0:00 07/11/2019 đến 23:59 30/11/2019
 • Trong thời gian khai mở sự kiện 3 chiến binh có số điểm Danh Vọng cao nhất sẽ dành thắng giải và phần quà đặc biệt
 • Điểm Danh Vọng có được từ chức năng Reset . Level càng cao thì số điểm nhận được càng nhiềuDanh Vọng Giải Thưởng Items
Top 1 Set socket - 1 option - luck - 5 socket tự chọn chưa khảm
Top 2 Set socket - 1 option - 5 socket tự chọn chưa khảm
Top 3 Set socket - 3 socket - 1 option tự chọn⫷MÁY CHAOS MAY MẮN


 • Thời Gian : 07/11/2019 - 14/11/2019 23:59
 • Trong thời gian sự kiện hãy chuẩn bị đủ nguyên liệu để hợp thành
 • Vật phẩm để tại 4 dòng đầu hòm đồ chung
 • Không để các vật phẩm không đúng yêu cầu tại 4 dòng trên


 • Nguyên liệu
 • Tạo thành
 • Tỉ lệ
 • 1 ngọc ước nguyện
 • 1 ngọc tâm linh
 • box loại 3,4,5: 1 box 1 loại
Hộp quà xanh
70%
 • 1 ngọc ước nguyện
 • 1 ngọc tâm linh
 • box loại 3,4,5: 1 box 1 loại
 • 1 box xanh dương
Hộp quà đỏ 60%
 • 1 ngọc ước nguyện
 • 1 ngọc tâm linh
 • box loại 3,4,5: 1 box 1 loại
 • Hộp quà xanh
 • Hộp quà đỏ
Hộp quà xanh - hộp rồng 50%