LORENCIA

SỰ KIỆN ĐUA TOP VUA NẠP
 • Thời Gian : 07/11/2019 - 23/11/2019 23:59
 • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
 • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
 • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 GcentTOP Giải Thưởng Items
1 - NgAmPhu
 • 1 set Socket 1 - 2 option tùy chọn - luck - 5 socket chưa khảm
2
 • 1 set Socket 1- 1 option tùy chọn - luck - 5 socket chưa khảm
3
 • 1 set Socket 1 - 1 option tùy chọn - luck - 3 socket chưa khảm


NORIA
 • Thời Gian : 07/11/2019 - 23/11/2019 23:59
 • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
 • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
 • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 Gcent


Vua Nạp Phần Thưởng
Top 1 - SumBufff
 • Set socket 1 - 2 option - luck - 5 socket chưa khảm
Top 2 - Harvey
 • Set socket 1 - 1 option - luck - 5 socket chưa khảm
Top 3
 • Set socket 1 - 1 option - luck - 3 socket chưa khảm