1 số lưu ý khi đua top:


 • Phải là nhân vật max reset để có thể đua top
 • Đúng 14:00 sự kiện khai mở
 • Sự kiện sẽ đóng Dopple
 • Exp party sẽ sử dụng bình thường

2. Hướng dẫn tham gia:


 • Điều kiện: Bắt buộc Max Reset ngày
 • Đủ lerver yêu cầu tại TPOINT sẽ có thể thực hiện đổi TPOINT
 • Đổi nhân vật và thoát game
 • Truy cập web mục: TPOINT
 • Ấn Thực hiện đua top TPOINT
 • Sau khi thực hiện nhật vật sẽ trở về 10LV, tiếp tục train để tiếp tục thực hiện đua top TPOINT


 • Với mỗi lần ấn THỰC HIỆN sẽ cho 1 số điểm cố định
 • Thực hiện đua top VIP sẽ được cao điểm hơn
 • Mỗi lần thực hiện sẽ được cộng dồn điểm và tính điểm tại BXH TPOINT