Do thời gian công việc bận rộn, đã lâu chưa có event cho anh em vui chơi. Nay mình tổ chức mini event cho anh em Noria - Lorencia. Sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày 30/11

1. Thời gian:

  • Noria: 20:00 ngày 30/11 - sub 1
  • Lorencia: 21:00 ngày 30/11 - sub 1


2. Nội dung:

  • Các nhân vật sẽ tập trung tại chuồng thú Lorencia - nhân vật nào nhanh chân sẽ xếp vị trí trước, các nhân vật tới sau sẽ đứng ở vị trí tiếp theo
  • Mỗi lượt sẽ áp dụng cho 5 nhân vật xếp hàng, tối đa thi đầu 3 hàng - 3 lượt thi đấu - tương đương 15 nhân vật
  • Các nhân vật sẽ chạy 3 vòng
  • Vị trí chạy như ảnh trên cùng, vòng chạy sẽ là vòng tròn, ae có thể tham khảo trước tại game
  • Các nhân vật chưa có thú có thể đổi thú ngày tại web reset: MỤC MÁY CHAOS


3. Giải thưởng

Vị trí Giải thưởng
Nhân vật nhanh nhất 10 BKHC - 100 B