2: Đua Top Bang Hội Tranh Tài  • Thời Gian : 01/11/2019 - 30/11/2019 23:59
  • Top bang hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm GP cao nhất trong mục Event
  • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hằng ngày hoặc tiêu phí
  • Điểm GP cá nhân tích lũy cho mỗi bang hội sẽ được công bố vào cuối top
  • Phần thưởng sẽ trao duy nhất cho chủ Guild
  • Tối thiểu nhận giải từ 2000 điểm trở lên


Xếp Hạng GP Phần Thưởng
Top 1 Set 380 - luck - tuỳ chọn tính năng 1 option |30 Hộp Quà Đỏ | 200 Ngọc Ước Nguyện | 200 Ngọc Tâm Linh | 5 ngọc tính năng
Top 2 Set 380 - tuỳ chọn tính năng 1 option| 20 Hộp Quà Đỏ | 100 Ngọc Ước Nguyện | 100 Ngọc Tâm Linh - 3 ngọc tính năng
Top 3 Vũ khí 380 luck 1 option | 10 Hộp Quà Đỏ | 50 ngọc Ước Nguyện | 50 Ngọc Tâm Linh - 1 ngọc tính năng4 : Đua Top Thợ Săn Boss  • Thời Gian : 07/11/2019 - 30/11/2019 23:59Top
Phần Thưởng
1 No2xxxx 2 ngọc tính năng
10 Đá Tạo Hóa
20 Ngọc Ước Nguyên
2 TriTroi 1 Ngọc tính năng
10 Ngọc Ước Nguyện
3 Amazon 1 Ngọc tính năng4 Đua Top Tử Chiến Blood Castle  • Thời Gian : 07/11/2019 - 30/11/2019 23:59


Top
Phần Thưởng
1 Amazon 2 ngọc tính năng
10 Đá Tạo Hóa
20 Ngọc Ước Nguyên
2 RanDom 1 Ngọc tính năng
10 Ngọc Ước Nguyện
3 Poseidonss 1 Ngọc tính năng
[/COLOR]


4 : Đua Top Hunt Dragon Baby  • Thời Gian : 07/11/2019 - 30/11/2019 23:59


Top
Phần Thưởng
1 TriTroi 2 ngọc tính năng
10 Đá Tạo Hóa
20 Ngọc Ước Nguyên
2 Amazon 1 Ngọc tính năng
10 Ngọc Ước Nguyện
3 MoiRaTu 1 Ngọc tính năng