SỰ KIỆN I : << VINH DANH CHỦNG TỘC >>

- Đúng 18:00 ngày 21/01/2020 BQT sẽ mở chức năng T-Point ( Top Point )

- Điều Kiện: Muốn tham gia phải đạt Max Reset ngày hôm đó, sau đó sử dụng chức năng Tpoint tại trang QLTK
TPoint là gì ? Là một chức năng mới do MU HNX viết ra và sẽ sử dụng cho đua top sau này và loại bỏ cách đua top Reset truyền thống như trước

- Làm thể nào để có được Tpoint.Đầu tiên nhân vật phải đạt max Rset ngày và số Level yêu cầu sau đó ra web chọn phần TPoint.Sau khi thực hiện tính năng Tpoint nhân vật sẽ quay lại Level 10 và cho số Point lại bằng với số reset lần cuối trước đó

- Cứ mỗi lần tích điểm TPoint nhân vật sẽ quay về mốc Level 10 bạn sẽ phải train đến Level yêu cầu rồi tiếp tục tích điểm cho đến hết thời gian đua top

THỜI GIAN : 18:00 21/01/2020 - 21/01/2020 23:59

TOP Giải Thưởng Items
Top 1 Chủng Tộc SET CẤP 6 + LUCK + 7 + 1 OPTION TỰ CHỌNSỰ KIỆN II : << VINH DANH BANG HỘI >>

- Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội

- Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày

- Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top

- Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild

THỜI GIAN : 01/01/2020 - 21/2020/2019 23:59

TOP Giải Thưởng Items
1 CÁNH CẤP 2 14 + LUCK + 1 OPTION TỰ CHỌN + HỒI HP TỰ ĐỘNG 7%+ 300 NGỌC ƯỚC NGUYỆN + 300 NGỌC TÂM LINH + 50 HỘP QUÀ ĐỎ + 5 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 3.000 PC POINT
2 VŨ KHÍ RỒNG 11 + LUCK + SKILL + 2 OPTION TỰ CHỌN + 150 NGỌC ƯỚC NGUYỆN + 150 NGỌC TÂM LINH + 20 HỘP QUÀ ĐỎ + 3 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 2000 PC POINT
3 WING 2 + LUCK + 1 OPTION TỰ CHỌN + 70 NGỌC ƯỚC NGUYỆN + 70 NGỌC TÂM LINH + 10 HỘP QUÀ ĐỎ + 1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 1000 PC POINT


SỰ KIỆN III << VUA NẠP MU HÀ NỘI XƯA >>

- Top Vua Nạp sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất

- Lưu ý : Đợt cập nhật cuối cùng là 23:59 ngày kết thúc đua top

THỜI GIAN : 06/01/2020 - 15/01/2020 23:59

TOP Giải Thưởng Items
1 CÁNH CẤP 2 + 14 + LUCK + 1 OPTION TỰ CHỌN + Hồi HP Tự Động 7%
1 PEDANT + 9 + 2 OPTION TỰ CHỌN
50 Đá Tạo Hóa
2 Vũ Khí Rồng + 11 + LUCK + SKILL + 2 OPTION TỰ CHỌN
1 RING + 9 + 1 OTION TỰ CHỌN
20 Đá Tạo Hóa
3 WING CẤP 2 + LUCK + 1 OPTION TỰ CHỌN
1 RING + 7 + 1 OPTION TỰ CHỌN


SỰ KIỆN IV : << MASTER POINTS >>

- Master Points sẽ có 3 TOP trao cho 3 nhân vật có số điểm cao nhất BXH

- Max Master 300 Cấp Độ

THỜI GIAN : 01/01/2020 - 21/01/2020 23:59

TOP Giải Thưởng Items
1 1 LÔNG VŨ + 1 HỘP TRANG SỨC + 30 BLESS + 20 NGỌC TÂM LINH
2 1 HỘP TRANG SỨC + 20 BLESS + 10 NGỌC TÂM LNH
3 1 HỘP TRANG SỨC + 10 BLESS


SỰ KIỆN V : << THỢ SĂN BOSS >>

- Trong thời gian đua top tiêu diệt Boss sẽ nhận được số điểm tương ứng

- Boss Level cao sẽ nhận được nhiều điểm hơn Boss Level thấp

- 3 Anh Hùng tiêu diệt nhiều Boss nhất sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

THỜI GIAN : 01/01/2019 - 21/01/2020 23:59

TOP Giải Thưởng Items
1 1 LÔNG VŨ + 1 HỘP TRANG SỨC + 30 BLESS + 20 NGỌC TÂM LINH
2 1 HỘP TRANG SỨC + 20 BLESS + 10 NGỌC TÂM LINH
3 1 HỘP TRANG SỨC + 10 BLESS


SỰ KIỆN VI : <<TỬ CHIẾN BLOOD MASTER >>

- Blood Master tại server 20 khung giờ 18:25 20:25 22:25

- Điểm Tử Chiến Blood sẽ được cập nhật vào BXH

- Tử Chiến Blood sẽ chỉ lấy 1 nhân vật có số điểm cao nhất tại chuyến Blood Master đó

- 3 Anh Hùng có số điểm cao nhất sẽ nhận giải thưởng hấp dẫn

THỜI GIAN : 01/01/2020 - 21/01/2019 23:59

TOP Giải Thưởng Items
1 1 LÔNG VŨ + 1 HỘP TRANG SỨC + 30 BLESS + 20 NGỌC TÂM LINH
2 1 HỘP TRANG SỨC + 20 BLESS + 10 NGỌC TÂM LINH
3 1 HỘP TRANG SỨC + 10 BLESS


SỰ KIỆN VII : << HỢP LỰC GUILD >>

- Sau khi max Reset ngày tính năng hợp lực GUILD sẽ mở ra
- Sau khi hợp lực điểm GUILD sẽ được tích lên BXH Hợp Lực
- Sau khi sử dụng tính năng hợp lực sẽ quay về level 10
- Số Point sau khi hợp lực sẽ bằng với số Point Reset trước đó
- Vinh danh 3 bang hội có điểm hợp lực cao nhất
- Các Guild phải có số điểm trên 15.000 để có thể nhận giải
- Điều Kiện Đủ Nhận Giải : Lớn Hơn 10.000 HLG

PHẦN THƯỜNG SẼ TRAO CHO CHỦ GUILD

THỜI GIAN : 05/01/2020 - 21/01/2019 23:59

TOP Giải Thưởng Items
1 4 HỘP TRANG SỨC + 3 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 50 Ngọc Ước Nguyện + 20 Đá Tạo Hóa + 3.000.000 GCENT
2 2 HỘP TRANG SỨC + 2 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 30 Ngọc Ước Nguyện + 10 Đá Tạo Hóa + 2.000.000 GCENT
3 2 HỘP TRANG SỨC + 1 HỘP VŨ KHÍ RỒNG + 20 Ngọc Ước Nguyện + 10 Đá Tạo Hóa + 1.000.000 GCENT


SỰ KIỆN VIII : << THỢ SĂN THỎ NGỌC>>

- Thỏ Ngọc : 21:10 hằng ngày xuất hiện tại Server 19 , 20

- Tiêu diệt 1 thỏ ngọc sẽ nhận được 1 điểm tích lũy

- Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 3 anh hùng có số điểm cao nhất tại Event lúc đó


THỜI GIAN : 01/01/2020 - 21/01/2020 23:59

TOP Giải Thưởng Items
1 1 LÔNG VŨ + 1 HỘP TRANG SỨC + 30 BLESS + 20 NGỌC TÂM LINH
2 1 HỘP TRANG SỨC + 20 BLESS + 10 NGỌC TÂM LINH
3 1 HỘP TRANG SỨC + 10 BLESS

SỰ KIỆN IX: << THỢ SĂN LỒNG ĐÈN MA QUÁI >>

- Summer : 20:00 hằng ngày xuất hiện tại Server 19 , 20

- Tiêu diệt 1 lồng đèn ma quái sẽ nhận được 1 điểm tích lũy

- Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 3 anh hùng có số điểm cao nhất tại Event lúc đó


THỜI GIAN : 01/01/2020 - 21/01/2020 23:59

TOP Giải Thưởng Items
1 1 LÔNG VŨ + 1 HỘP TRANG SỨC + 30 BLESS + 20 NGỌC TÂM LINH
2 1 HỘP TRANG SỨC + 20 BLESS + 10 NGỌC TÂM LINH
3 1 HỘP TRANG SỨC + 10 BLESS