CHUỔI SỰ KIỆN ĐUA TOP THIÊN TỬ THÁNG 1-2020

1: Vinh Danh Đại Chủng Tộc - TPOINT


  • Thời Gian : 18:00 15/1/2020 đến 23:59
  • Đúng 18:00 ngày 15/1 BQT sẽ mở chức năng T-Point ( Top Point )
  • Điều Kiện: Max Reset ngày, sau đó sử dụng chức năng Tpoint tại trang QLTK
  • TPoint là gì ? Là một chức năng mới do MU Hà Nội Xưa ra và sẽ sử dụng cho đua top sau này và loại bỏ cách đua top Reset truyền thống như trước
  • Cứ mỗi lần tích điểm TPoint nhân vật sẽ quay về mốc Level 10 bạn sẽ phải train đến Level yêu cầu rồi tiếp tục tích điểm cho đến hết thời gian đua top


Đua Top Chủng Tộc Giải Thưởng Items
Top 1 DK 3 Đá hộ mệnh - 3 ngọc tính năng
Top 1 DW 3 Đá hộ mệnh - 3 ngọc tính năng
Top 1 ELF 3 Đá hộ mệnh - 3 ngọc tính năng
Top 1 DL 3 Đá hộ mệnh - 3 ngọc tính năng
Top 1 MG 3 Đá hộ mệnh - 3 ngọc tính năng

2 : Đua Top Thợ Săn Boss

  • Thời Gian : 01/1/2020 - 15/1/2020 23:59


Top
Phần Thưởng
1 2 ngọc tính năng
2 box ring pen
10 Đá Tạo Hóa
20 Ngọc Ước Nguyên
2 1 Ngọc tính năng
1 box ring pen
10 Ngọc Ước Nguyện
3 1 Ngọc tính năng
1 box Ring Pen
3: Đua Top Tử Chiến Blood Castle

  • Thời Gian : 1/1/2020 - 15/1/2020 23:59


Top
Phần Thưởng
1 2 ngọc tính năng
2 box ring pen
10 Đá Tạo Hóa
20 Ngọc Ước Nguyên
2 1 Ngọc tính năng
1 box ring pen
10 Ngọc Ước Nguyện
3 1 Ngọc tính năng
1 box Ring Pen
KHUYẾN MÃI NẠP THẺ

  • Nhân chào xuân năm mới, BQT khuyến mãi nạp thẻ đầu xuân
  • Thời gian từ 31/ 12 đến 5 /1 /2020