⫷SỰ KIỆN ĐUA TOP BANG HỘI TRANH TÀI

 • Thời Gian : 01/1/2020 - 15/1/2020 23:59
 • Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
 • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
 • Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
 • Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild - điểm Guild nhận giải tối thiểu 2000 điểm


Top bang hội Phần Thưởng
1 5 NNT LV5 tự chọn
10 hộp quà rồng
50 DTH
20 DHM
200 ngọc ước nguyện
2 3 NNT LV5 tự chọn
5 hộp quà rồng
30 DTH
10 DHM
100 ngọc ước nguyện
3 2 NNT LV5 tự chọn
3 hộp quà rồng
10 DTH
10 DHM
50 ngọc ước nguyện

⫷SỰ KIỆN ĐUA TOP BOSS


 • Thời Gian : 0:00 01/1/2020 - 15/1/2020 23:59
 • Trong thời gian đua top khi bạn tiêu diệt Boss sẽ nhận được điểm tích lũy để đua top
 • Thời gian ra boss : 0:00 6:00 12:00 18:00 hằng ngày
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lạnh giải xứng đáng


TOP Giải Thưởng Items
1 3 hộp quà ring pen
3 hộp quà rồng
30 ngọc ước nguyện
9 DTH
3 DHM
2 2 hộp quà ring pen
2 hộp quà rồng
20 ngọc ước nguyện
6 DTH
1 DHM
3 1 hộp quà ring pen
1 hộp quà rồng
10 ngọc ước nguyện
3 DTH

SỰ KIỆN ĐUA TOP ĐẲNG CẤP DANH VỌNG


 • Thời gian : 0:00 01/1/2020 đến 23:59 15/1/2020
 • Trong thời gian khai mở sự kiện 3 chiến binh có số điểm Danh Vọng cao nhất sẽ dành thắng giải và phần quà đặc biệt
 • Điểm Danh Vọng có được từ chức năng Reset . Level càng cao thì số điểm nhận được càng nhiều


Danh Vọng Giải Thưởng Items
Top 1 1 vũ khí Soket 2 option - luck - 5 socket chưa khảm
Top 2 1 vũ khí Soket Luck - 1 option - 5 socket chưa khảm
Top 3 1 vũ khí Soket 1 option - 3 socket chưa khảm

SỰ KIỆN ĐUA TOP VUA NẠP • Thời Gian : 05/1/2020 - 15/1/2020 23:59
 • Top Vua Nạp sẽ giúp duy trì máy chủ lâu nhất có thể
 • Số tiền Vup Nạp sẽ dùng để Quảng Cáo thêm cho server
 • 3 Nhân vật nằm trên BXH sẽ lãnh giải thưởng xứng đáng
 • Điều kiện: Top phải nạp trên 5.000.000 Gcent


TOP Giải Thưởng Items
1
 • Nâng cấp 4 item lên 15
2
 • Nâng cấp 2 item lên 15
3
 • Nâng cấp 1 item lên 15

KHUYẾN MÃI NẠP THẺ


 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 1/1 đến 23:59 ngày 2/1